Tiek slēgts Dunikas bridēja maršruts

Uz laiku tiek slēgts Dunikas bridēja maršruts

No 17.07.2023. uz remontdarbu laiku tiek slēgts Latvijas izaicinājums ’23 Dunikas posma maršruts.

Laika gaitā laipas stāvoklis atsevišķos posmos ir strauji pasliktinājies, tāpēc AS “Latvijas valsts meži” (LVM) veiks dēļu laipas takas un infrastruktūras remontdarbus.

“No koka gatavotie laipas dēļi purva vidē nolietojas ātrāk, sevišķi, ja laipa ir izbūvēta pārmitrā vietā, jo tai ir nepārtraukta saskare ar ūdeni. Arī remontdarbu veikšana purva vidē ir sarežģīta, jo nav iespējams izmantot transportu materiālu ievešanai, visi materiāli lielā attālumā jāienes vai jāievelk ar speciāli izveidotiem ratiem pa esošo laipu. Takas atjaunošanas darbus plānots pabeigt līdz šī gada ziemai. Darbu uzsākšanu un izpildes termiņus ietekmē tas, taka atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kur ir noteikti darbu veikšanas ierobežojumi laikā no šī gada 1. janvāra līdz 31. augustam,” skaidro LVM infrastruktūras objektu uzturēšanas vadītājs Kaspars Kristiņš.

Paldies visiem dalībniekiem par sapratni!

Pēc remontdarbu beigām maršruts būs atkal pieejams LatvianRoutes aplikācijā.